torsdag, september 13, 2007

NSBs språkskole, leksjon 3

Innsatstog: Tog som gjør en innsats. Alt.: Tog som er satt inn, altså inn-satt-tog. Alt.: Tog som i rushen kjører innimellom de regelmessige avgangene. Mao: Ekstra rushtidstog. Alltid: Avdankede skramletog.