mandag, juli 09, 2007

Sommerlektyre

Denne boka fikk jeg i gave av min daværende medpendler og nåværende ektemann et par år etter at vi la vår skjebne i NSBs hender. Den anbefales på det varmeste for de av dere som trenger å få bekreftet deres fordommer og ønsker å dyrke frustrasjonen over plagsomme medpassasjerer.

Forfatterene har gruppert alle pendlerplager i femti treffende kategorier. Hver type er utførlig beskrevet og gitt poeng på en plagsom-skala fra en til ti. Det gis tips om både nyttige og radikale overlevelsesteknikker man kan benytte når man påtreffer de ulike typene.

Når jeg får tid og overskudd (dvs aldri) skal jeg skrive en norsk versjon. Antakelig får jeg problemer med omfanget, ettersom jeg i tillegg til alt det relevante i "Pains on Trains" må ha med ca 30 kapitler om køing og køkultur. Det er jo problemstilling nummer en for norske pendlere, men et helt ukjent fenomen i England, der originalversjon stammer fra.

God sommer og god lesning.
Ingen kommentarer: